Sabtu, 26 April 2014

Semakan ke Tingkatan Enam 2014
 • Semakan boleh dibuat mulai 24 April 2014
 • Klik sini untuk membuat semakan
 • Hanya masukkan No. Kad Pengenalan sahaja
 • Perlu hadir di PPD masing-masing pada 05 Mei 2014 bersama-sama dengan surat tawaran.
 • Dalam surat tawaran, turut dinyatakan dokumen-dokumen yang perlu di bawa bersama.Semakan Ke Program Matrikulasi KPM Sesi 2014/2015


 • Semakan boleh dibuat mulai 24 April 2014.
 • Semakan boleh dibuat dengan menggunakan kad pengenalan ataupun nombor lembaga peperiksaan.
 • Klik sini untuk membuat semakan.

Semakan melalui SMS:
Untuk maklumat lanjut, sila klik siniIsnin, 14 April 2014

Pelawaan Bagi Graduan Bumiputera Mengusahakan Pusat Tuisyen Di Seluruh NegaraTEKUN Nasional, sebuah agensi kerajaan dibawah Kementerian Pertanian, mempelawa graduan Bumiputera berumur 35 tahun ke bawah memiliki dan menjalankan pusat tuisyen inovatif yang memperkenalkan pembelajaran secara multimedia digital.

Modal perniagaan disediakan sepenuhnya oleh TEKUN Nasional manakala rakan niaganya, Learning Port, akan membangunkan pusat pembelajaran ini serta menyediakan segala kandungan dan sokongan teknikal.

Graduan bumiputera yang berminat boleh mendaftar untuk menyertai Program PERINTIS di www.learningport.com.my atau emel kami di marcom@learningport.com.my

Permohonan terhad pada 100 pusat pembelajaran di seluruh negara.

Learning Ports Sdn.Bhd:
T: +603 2240 1111
F: +603 2240 1112

Sumber: Berita Harian

Kemasukan Ke Program Sarjana & Kedoktoran Sesi September 2014 UiTM


Universiti Teknologi MARA (UiTM) mempelawa calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengikuti pengajian di peringkat Sarjana dan Kedoktoran secara Kerja Kursus, Penyelidikan atau Mod Campuran bagi kemasukan September 2014.

Sila layari www.ipsis.uitm.edu.my untuk mendapat maklumat mengenai senarai program yang ditawarkan oleh fakulti berikut:
 1. Perakaunan
 2. Seni Lukis & Seni Reka
 3. Sains Pentadbiran & Pengajian Polisi
 4. Senibina, Perancangan & Ukur
 5. Sains Gunaan
 6. Perladangan & Agroteknologi
 7. Pengurusan Perniagaan
 8. Arshad Ayub Graduate Business School (AAGBS)
 9. Sains Komputer & Matematik
 10. Pergigian
 11. Kejuruteraan Awam
 12. Pendidikan
 13. Kejuruteraan Elektrik
 14. Kejuruteraan Kimia
 15. Kejuruteraan Mekanikal
 16. Filem, Teater & Animasi
 17. Pengurusan Hotel & Pelancongan
 18. Sains Kesihatan
 19. Akademi Pengajian Islam Kontemporari
 20. Pengurusan Maklumat
 21. Akademi Pengajian Bahasa
 22. Institut Pengangkutan Malaysia (MITRANS)
 23. Komunikasi & Pengajian Media
 24. Sains Sukan & Rekreasi
 25. Undang-Undang
 26. Perubatan
 27. Farmasi
 28. Muzik
Cara Memohon:

Pemohon perlu membeli Nombor Pin melalui Bank Simpanan Nasional dengan mengemukakan No. Kad Pengenalan pemohon serta bayaran berjumlah RM50.00 sebelum membuat permohonan secara Dalam Talian.

Borang permohonan yang telah dicetak perlu dihantar bersama dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Fakulti yang dipohon sebelum tarikh tutup permohonan.

Semua calon perlu merujuk laman sesawang IPSIS sebelum membuat permohonan secara dalam talian di http://ipsis.uitm.edu.my/v1/prospective-students/admission/how-to-apply

Promosi Program Sarjana & Kedoktoran UiTM:
 • 17 Mei 2014
 • 8.30 pagi  - 5.00 petang
 • West Side, Aras Bawah SACC Convention Centre, Shah Alam

Sumber: Berita Harian

Program Siswazah Semester 1, Sesi Akademik 2014/2015 (Ambilan September 2014)


Pusat Pengurusan Siswazah, Universiti Kebangsaan Malaysia mempelawa permohonan untuk mengikuti program pengajian di peringkat ijazah kedoktoran, sarjana dan diploma pascasiswazah di fakulti dan institusi yang berkenaan:

Fakulti:
 1. UKM - Graduate School of Business
 2. Fakulti Teknologi & Sains Maklumat
 3. Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan
 4. Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina
 5. Fakulti Ekonomi & Pengurusan
 6. Fakulti Sains & Teknologi
 7. Fakulti Undang-Undang
 8. Fakulti Sains Kesihatan
 9. Fakulti Pengajian Islam
 10. Fakulti Pendidikan
 11. Fakulti Perubatan
 12. Fakulti Pergigian
 13. Fakulti Farmasi
Institut Penyelidikan:
 • Institut Kejuruteraan Mikro & Nanoelektronik (IMEN)
 • Institut Kajian Malaysia & Antarabangsa (IKMAS)
 • Institut Alam Sekitar & Pembangunan (LESTARI)
 • Institut Alam & Tamadun Melayu (ATMA)
 • Institut Penyelidikan Tenaga Suria (SERI)
 • Institut Perubatan Molekul UKM (UMBI)
 • Institut Islam Hadhari (HADHARI)
 • Institut Biologi Sistem (INBIOSIS)
 • Institut Informatik Visual (IVI)
 • Institut Perubahan Iklim (IPI)
 • Institut Kajian Etnik (KITA)
 • Institut Sel (SELFUEL)
Senarai Kursus sila klik sini

Perhatian:
 • Tarikh tutup permohonan bagi mod pengajian kerja kursus dan mod campuran adalah pada:
  • 31 MEI 2014 (SABTU)
 • Permohonan untuk kemasukan ke program pengajian mod penyelidikan boleh dibuat pada bila-bila masa.

Untuk keterangan lanjut sila hubungi:
03-8921 4445
pegawaipps@ukm.my

Untuk memohon sila layari: guest.ukm.my

Sumber: Berita Harian
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...